Co należy do czynności notarialnych ?

Ten, kto kiedykolwiek sprzedawał lub też pozyskiwał mieszkanie, wie całkowicie, że biuro notariusza będzie ostatnim miejscem, w którym spotka się z drugą stroną umowy. Lokalne prawo bowiem nakazuje, żeby umowa przeniesienia własności nieruchomości była przygotowywana oraz podpisywana notarialnie – w przeciwstawnym razie będzie nieistotna, absolutnie bezcelowa. Zwróćmy uwagę na to, że traktuje to nie jedynie samej umowy sprzedaży, ale też umowy darowizny lub ewentualnie umowy zamiany lokali – i umowy przedwstępnej do pozostałych wyliczonych. Jak więc dostrzega się, notariusz Wrocław bierze udział w niezmiernie istotnej chwili dla kolejnego właściciela lokalu mieszkalnego. Równie szczęśliwe momenty przeżywają u notariusza nowożeńcy, kiedy podpisują intercyzę innymi słowy rozdzielność majątkową. Jednakże bezustannie nie są to wszystkie zadania egzekwowane przez notariuszy. Kancelaria notarialna to położenie, gdzie możemy również stworzyć testament. Wtenczas jesteśmy w stanie być niemalże przekonani, że następcy nie będą mieli podstaw ku temu, aby wątpić w jego autentyczność. Jeśli jednakże testament nie zostanie przyrządzony przez osobę zmarłą, wszyscy następcy mają szansę ominięcia długotrwałych procedur połączonych z sądowymi kwestiami spadkowymi – jest to opcja nazywana notarialnym poświadczeniem dziedziczenia. Choć nie jest to możliwość tania, to nieraz warto z niej skorzystać, gdy na przykład następcy mieszkają daleko i kłopotem dla nich byłoby przybywanie na rozprawy sądowe dotyczące podziału spadku. Mało kto wie, że do bazowych czynności notarialnych należy też przechowywanie pieniędzy, istotnych dokumentów oraz innych rzeczy wyszególnionych w ustawie. W przypadku niepewności zawsze należałoby skonsultować się z sekretariatem najbliższej kancelarii notarialnej.